images
Վեբ Ծրագրավորում

  

Վեբ ծրագրավորումը զարգացման երկար ճանապարհ է անցել, անընդհատ կատարելագոծվելով և ամրապնդելով դիրքերը ծրագրավորման շուկայում: 
Ժամանակակից ծրագրավորումը մրցակցություն է և ծրագրավորողից պահանջում է քայլել պրոգրեսին համընթաց, հետևելով տեխնոլոգիաներին:

ինտուիտիվ հասկանալի կառավարման ինտերֆեյս

լեզուների ավելացման հնարավորություն

ընդլայնման անսահման հնարավորություն

բացառիկ արագագործություն

սեմանտիկ ծրագրային կոդ

վեբ ծրագրավորման մեջ նորագույն տեխնոլոգիաների օգտագործում

անվտանգության բազմաստիճան համակարգ

 

Օգտագործվող տեխնոլոգիաներ

HTML

CSS

JavaScript,

 jQuery Ajax

Bootstrap (the most popular HTML, CSS, and JS framework)

PHP (Hypertext Preprocessor)

MySQL (The world's most popular open source database)

Yii Framework (The Fast, Secure and Professional PHP Framework)

 

Մեր պատրաստած կայքերը ոչ միայն գեղեցիկ և գրավիչ , տեխնիկապես հագեցվաշ եւ արագագործ:

 

Կայքի վեբ ծրագրավորումը ավարտելուց հետո, այն անցնում է մանրակրկիտ թեստավորում: Հայտնաբերված թերությունները վերացվում են անմիջապես:

 

Ծրագրավորում` միաձույլ ծրագրավորման լեզու, որը կներառի վեբ ծրագրավորում կատարող բոլոր ներկա լեզունների առավելությունները և կունենա վեբ ծրագրավորումը պարզեցնելու բացառիկ աստիճան: