images
Մոբայլ Հավելվածներ

   

Այն շատ մեծ տարածում գտավ հատկապես IOS և Android համակարգերի շուկան գրավելուց հետո:  Մոբայլ հավելվածներ ստեղծելու համար նախ և առաջ կատարվում է շուկայի հետազոտություն մեր մարքեթինգային բաժնի աշխատակիցների կողմից:

Օգտագործվող տեխնոլոգիաներ

Objective-C

Java

Անկախ նրանից, թե նպատակն է վաճառել արտադրանքը, համագործակցություն, նորությունների տարածում, յուրաքանչյուր մոբայլ հավելված ենթարկվում է բազմազան փորձարկումների և հետազոտությունների:

Մոբայլ հավելվածներ ստեղծվում են ամեն րոպե և լցնում շուկան: Շուկային անհրաժեշտ է նպատակային մոբայլ հավելվածներ, որն էլ տրամադրում ենք: Մոբայլ հավելվածներ` բազմազան և յուրօրինակ: