images
Դասընթացներ

 

HTML / CSS

 

Տևողություն՝ 3-4 ամիս

 

   

Front-End ծրագրավորողը ապահովում է կայքէջի արտաքին տեսքը, որի մշակման գործընթացում օգտագործվում է

HTML և CSS:

HTML նշագրման լեզու, որն օգտագործում է վեբ էջերի կառուցման համար: Այս լեզուն վերամշակվում է browser-

ի կողմից եւ արդյունքում ցուցադրվում է մեզ համար հեծտ ընթեռնելի տեսքով: Այս լեզվի օգնությամբ բավականին

հեշտ կարելի է ստեղծել պարզ, բայց միեւնույն ժամանակ որակով եւ գեղեցիկ ինտերնետ կայքեր: Հենց HTML-ով է

կառուցվում ինտերնետ էջի կմախքը:

CSS-ն օգտագործվում է վեբ կայքեր նախագծողների կողմից, տառատեսակները, գույները եւ այլ

նկարագրություններ տալու համար: CSS -ի հիմնական նպատակն է HTML էջիպարունակությանը

գեղեցիկ տեսք եւ ոճ հաղորդելը: Այս լեզվի օգնությամբ հնարավոր է կառավարել եւ փոփոխության

ենթարկել էջի տարբեր հատվածների արտաքին տեսքն ու տալ դրանց անիմացիոն տեսք:

Դասընթացին անց է կացվում ինչպես անհատական այնպես էլ խմբային տարբերակով: Խմբային

տարբերակի դեպքում խումբը բաղկացած է լինում 4հոգուց:

 Փուլ բաղկացած է 12 պարապմունքից՝ շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2,5 ժամ տևողությամբ։:

 Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին անցկացվում է թեստ, և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է

օգտվել մինչև 20% զեղչից՝ հետագա փուլերի համար։:

Դասընթացների ընթացքում անընդմեջ իրականացվում են պրակտիկ բնույթի առաջադրանքներ։:

 

JAVAscript / JQUERY

 

Տևողություն՝ 3-4 ամիս

 

JAVASCRIPT-ը ծրագրավորման սկրիպտային լեզու է, հենց այս լեզվի օգնությամբ է ինտերնետը

օգտագորշողների համար դարձել հասանելի ու ավելի արագագործ, այն օգտագործվում է վեբ կայքերի ստեղծման

համար: JAVASCRIPT-ը ստեղծվում է HTML լեզվի մարմնում եւ այն հնարավորություն է տալիս հզորացնելու

վեբ կայքերը, տալիս է դրանց տարբեր անիմացիոն հնարքներեւ կոդի մեջ է նեռառում ֆունկցիոնալ լոգիկա:

JAVASCRIPT-ն օգտագործվում է բազմաթիվ վեբ կայքերում եւ աշխատում է բազմաթիվ browser-ներում,

որոնցից են Google Chrome, Opera, Internet Explorer եւ այլն:

 

JQUERY-ին Javascriptiն գրադարանն է, որն ապահովում է crossbrowser-ային հավելվածի աջակցություն

(աշխատում է Chrome-ում, Opera-ում, Internet Explorer-ում եւ այլն). Այն հարմար է սկսնակների համար,

քանի որ այն թույն է տալիս սկսնակներին մոռանալ հենց է crossbrowser-ային խնդիրների մասին, բայի այդ այս

գրագարանը թույլ է տալիս կրճատել կոդը մի քանի անգամ, դա էլ իր հերթին թույլ է տալիս գրել բավականին բարդ

կոդեր՝ գործադրելուվ նվազագույն ջանքեր եւ դա անել կարճ ժամանակում:

Դասընթացին անց է կացվում ինչպես անհատական այնպես էլ խմբային տարբերակով: Խմբային

տարբերակի դեպքում խումբը բաղկացած է լինում 4հոգուց:

 Փուլ բաղկացած է 12 պարապմունքից՝ շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2,5 ժամ տևողությամբ։:

 Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին անցկացվում է թեստ, և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է

օգտվել մինչև 20% զեղչից՝ հետագա փուլերի համար։:

Դասընթացների ընթացքում անընդմեջ իրականացվում են պրակտիկ բնույթի առաջադրանքներ։:

 

PHP/OOP/MYSQL

 

Տևողություն՝ 3-4 ամիս

 

PHP-ն հզոր եւ շատ օգտագործվող բաց կոդով սերվերի վրա հիմնված սկրիպտային լեզու է, որը նախատեսված է

դինամիկ կայքեր ստեղցելու համար: PHP-ի սկրիպտները կատարվում են սերվերի վրա եւ դրա արդյունքը որպես

սովորական HTML ուղարկվում է browser-ին:

OOP-ն (Օբյեկտ –կողմնորոշված ծրագրավորում) հանդիասնում է ծրագրավորման մոդել, որն իրականացնում է

գործողություննորի, տվյալների եւ տրամաբանության հիման վրա: Ծրագիրը դիտվում է որպես տրամաբանական

ընթացակարգ, որը մծակում է ստացված տվյալներըու արտածում է արդյունքները: OOP-ի հիմքում ընկած են

օբյեկտների եւ կլասսների հասկացությունները:

MySQL-ը տվյալներ բազայի կառավարման համակարգ է, նրա կառավարումը համարվում է իդելական ինտերնետ

համակարգերի համար, MySQL-ն ունի մի շարք առավելություններ. Հուսալիություն, արագագործություն,

ճկունություն, նրա հետ աշխատելը դժվարություններ չի առաջացնում:

Դասընթացին անց է կացվում ինչպես անհատական այնպես էլ խմբային տարբերակով: Խմբային

տարբերակի դեպքում խումբը բաղկացած է լինում 4հոգուց:

 Փուլ բաղկացած է 12 պարապմունքից՝ շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2,5 ժամ տևողությամբ։:

 Յուրաքանչյուր փուլի ավարտին անցկացվում է թեստ, և բարձր առաջադիմություն ցուցաբերելու դեպքում հնարավոր է

օգտվել մինչև 20% զեղչից՝ հետագա փուլերի համար։:

Դասընթացների ընթացքում անընդմեջ իրականացվում են պրակտիկ բնույթի առաջադրանքներ։: